• Sākums
  • Aktualitātes un sasniegtais

BDK

30. maijs - BDK talka #5

Strādājām pie ēdnīcas vagona interjera remonta - rudenī iesākto darbu turpināšanas pie ūdens sistēmas remonta - cauruļu tīrīšana, vītņu labošana, ūdens bāku gatavošana pārkrāšonai. Kā arī interjera paneļu noņemšana vecās elektroinstalācijas atsegšanai un jaunās trasēšanai.

Starplaikā - izbraucieni ar drezīnu un dzelzsbetona gulšņu uzvešana uz nākamajām remontdarbu vietām posmā.

Projektu "Šaursliežu vagona - ēdnīcas BC1-2183 interjera restaurācija" finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Drukāt E-pasta adrese

25. aprīlis - BDK Lielā pavasara talka

Talkas laikā tika veikti apjomīgi ceļa remontdarbi - nomainīti gulšņi 8 m sliežu posmā aiz pirmā depo ceļa pārmijas, pašai pārmijai turpināts remonts - gulšņu ieklāšana, līmeņošana un uzsākta sašūšana, depo trešajā ceļā 16 m posmā pilnībā norakts balasts un ieklāti dzelzsbetona gulšņi; kā arī veikti tekošie ceļa uzturēšanas darbi - savienojumu pievilkšana, atsevišķu vietu pacelšana!

Talkas noslēgumā tika organizēti izbraucieni ar motordrezīnu talkas dalībniekiem.

BDK Lielā pavasara talka 2015 kopumā pulcēja 15 dalībniekus, kas bija pārbaudījums BDK ēdnīcas vagona ietilpībai un pavāra izturībai!
Paldies visiem dalībniekiem par pašaizliedzīgo ieguldījumu!

Foto: D. Bušs, A. Galītis, R. Mežaks, A. Kundrāte

Drukāt E-pasta adrese