• Sākums
  • Aktualitātes un sasniegtais

BDK

Jūnija beigas - BDK talkas #7, 7.1, 7.2, ...

Jūnija beigas tika veltītas vairākām individuālām talkām ēdnīcas vagona interjera pabeigšanai - vadu vilkšanai, griestu salikšanai un krāsošanai, ūdens sistēmas krāsošanai un salikšanai.

Talkošana notika bieži, bet mazā skaitā, kā dēļ fotogrāfijas iztrūkst - visi bija aizņemti ar strādāšanu...

Projektu "Šaursliežu vagona - ēdnīcas BC1-2183 interjera restaurācija" finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Drukāt E-pasta adrese

17. maijs - BDK talka #4 v2 - pārbrauktuve

Plānu maiņa - plānotā pārmijas remonta vietā, pēc SIA Pindstrup Latvia iniciatīvas un atbalsta, veicām fabrikas pārbrauktuves remontu!

Kopumā talka izvērtās ļoti ražīga, izdevās piemeklēt jaunas sliedes pārbrauktuvei (esošām bija liels nodilums un bojājumi), saskrūvēt gatavos posmos uz dzelzsbetona gulšņiem un ieklāt pārbrauktuvē, noregulēt un sagatavot šķembu ieklāšanai un asfaltēšanai.

Update 14.06.2015:
Pārbrauktuves remonts noslēdzies - asfalts ieklāts! Paldies par kvalitatīvo darbu SIA AlBeMa!

Foto: D. Bušs, R. Mežaks

Drukāt E-pasta adrese

30. maijs - BDK talka #5

Strādājām pie ēdnīcas vagona interjera remonta - rudenī iesākto darbu turpināšanas pie ūdens sistēmas remonta - cauruļu tīrīšana, vītņu labošana, ūdens bāku gatavošana pārkrāšonai. Kā arī interjera paneļu noņemšana vecās elektroinstalācijas atsegšanai un jaunās trasēšanai.

Starplaikā - izbraucieni ar drezīnu un dzelzsbetona gulšņu uzvešana uz nākamajām remontdarbu vietām posmā.

Projektu "Šaursliežu vagona - ēdnīcas BC1-2183 interjera restaurācija" finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Drukāt E-pasta adrese

25. aprīlis - BDK Lielā pavasara talka

Talkas laikā tika veikti apjomīgi ceļa remontdarbi - nomainīti gulšņi 8 m sliežu posmā aiz pirmā depo ceļa pārmijas, pašai pārmijai turpināts remonts - gulšņu ieklāšana, līmeņošana un uzsākta sašūšana, depo trešajā ceļā 16 m posmā pilnībā norakts balasts un ieklāti dzelzsbetona gulšņi; kā arī veikti tekošie ceļa uzturēšanas darbi - savienojumu pievilkšana, atsevišķu vietu pacelšana!

Talkas noslēgumā tika organizēti izbraucieni ar motordrezīnu talkas dalībniekiem.

BDK Lielā pavasara talka 2015 kopumā pulcēja 15 dalībniekus, kas bija pārbaudījums BDK ēdnīcas vagona ietilpībai un pavāra izturībai!
Paldies visiem dalībniekiem par pašaizliedzīgo ieguldījumu!

Foto: D. Bušs, A. Galītis, R. Mežaks, A. Kundrāte

Drukāt E-pasta adrese