BDK

Noslēgusies iekāpšanas vietas labiekārtošana

Laika posmā no 2018. gada oktobra līdz 2019. gada maijam mēs realizējām Ķekavas novada fonda līdzfinansēto projektu "Baložu kūdras muzejdzelzceļa iekāpšanas vietas labiekārtošana".

Projekta mērķis ir uzlabot Baložu kūdras muzejdzelzceļa pievilcību un pieejamību gan Ķekavas novada un īpaši Baložu pilsētas iedzīvotājiem, gan arī citiem kūdras dzelzceļa apmeklētājiem. Projekta uzdevumi ir labiekārtot un uzlabot iekāpšanas vietu, paplašinot dzelzceļa uzbērumu, paaugstinot grunts līmeni dzelzceļa tiešā tuvumā, tā veidojot iekāpšanas platformu. Lai uzlabotu piekļuvi no Bērzu/Dārzu ielas krustojuma līdz iekāpšanas vietai, meža ceļā/takā projekta uzdevums būtu sakopt ceļa apkārtni un uzlabot segumu kritiskākajās vietās.

Izmantojot nomas celtniecības tehniku (riteņtraktoru) un šaursliežu vilcienu ar platformām, tika no depo apkārtnes savākta un ievesta uz iekāpšanas laukumu grunts un ceļu pamatnes materiāls. Ar riteņtraktoru tika ievestais materiāls izlīdzināts zonā gar sliežu ceļu 60 metru garumā, veidojot paplašinātu dzelzceļa uzbērumu un grunts paaugstinājumu, lai nodrošinātu zonu pasažieru iekāpšanai vilcienā. Savukārt brīvprātīgo talkās iekāpšanas laukums un ceļš uz to tika attīrīts no krūmiem un sīkajiem kokiem, veidojot sakoptu vidi un skaidru ceļu no Bērzu/Dārzu ielas krustojuma līdz iekāpšanas vietai. Vietās, kur piekļuves ceļš bija šaurs un nelīdzens, tas tika paplašināts un izlīdzināts ar riteņtraktora palīdzību, savukārt vietā, kur ceļa caurgājamībai traucēja smalkas putekļveida smiltis, tajās tika iestrādāti drupināti betona būvgruži, lai uzlabotu ceļa nestspēju.

Projekta rezultātā ir attīrīts un sakopts piekļuves ceļš, kas ved līdz iekāpšanas laukumam, paplašināts dzelzceļa uzbērums 60 metru garumā, iegūstot sakārtotu iekāpšanas laukumu 6 vagonu garumā, izveidota droša vieta iekāpšanai visa veida vilciena vagonos. Projekta ieviešanas laikā tika pieņemts lēmums iekāpšanas laukumu veidot plašāku un garāku, nekā sākotnēji bija paredzēts, lai nodrošinātu lieliem cilvēku pūļiem un nākotnes izaugsmei piemērotu iekāpšanas vietu. Šī lēmuma pamatotība tika apliecināta jau pirmajā 2019. gada pasākumā – Muzeju naktī 18.05.2019.

Projekta realizācijā iesaistījās kopā 29 unikālās personas, brīvprātīgā darba ieguldījums sastāda 124 cilvēkstundas. Projekta kopējās materiālās izmaksas sastāda 1486,27 EUR, no tām 500,00 EUR ir Ķekavas novada fonda līdzfinansējums, kas piešķirts 2018. gada konkursā "Savam novadam".

Pateicamies par ieguldīto darbu visiem brīvprātīgajiem un Ķekavas novada fondam!

Drukāt E-pasts