• Sākums
  • Projekti
  • Baložu kūdras muzejdzelzceļš piedalās EstLat programmas projektā "Industriālais mantojums"

BDK

Baložu kūdras muzejdzelzceļš piedalās EstLat programmas projektā "Industriālais mantojums"

Projekta nosaukums: Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai
Projekta nosaukums angļu valodā: Revival of Industrial heritage for tourism development
Projekta īsais nosaukums: Industriālais mantojums / INDUSTRIAL HERITAGE
Programma: Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam, 2. prioritāte Tīra un augstvērtīga vide

Projekta mērķis:

Atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai,
• veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos;
• izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem;
• attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām;
• reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem.

Projektā plānotās aktivitātes:

• Izveidot sadarbību starp industriālā mantojuma īpašniekiem/apsaimniekotājiem un tūrisma attīstības plānotājiem ar mērķi izmantot efektīvāk industriālā mantojuma resursu daudzveidīga tūrisma piedāvājuma izveidei;
• Pārņemt labo praksi un pieredzi industriālā mantojuma apsaimniekošanā un tūrisma izmantošanā no Starptautiskiem un Eiropas industriālā mantojuma tīkliem, veidojot kontaktus un organizējot pieredzes apmaiņas vizīti un organizējot apmācības tūrisma uzņēmējiem;
• Pilnveidot industriālā mantojuma objektus atbilstoši ceļotāju interesēm un vajadzībām (atraktīvu programmu un ekskursija izstrāde, radošo darbnīcu izveide, izglītojošu ekspozīciju sagatavošana u.c.). Projektā plānota ~30 objektu pilnveide (15 bij. ražotnes, 6 dzirnavas un bij. elektrības ražotnes, 3 ūdenstorņi, 6 objekti, kas saitīti ar seno dzelzceļu, kopumā 16 objekti Latvijā un 14 objekti Igaunijā)
• Ieviest mārketinga aktivitātes, lai piesaistītu speciālo un vispārējo interešu vietējos un ārvalstu ceļotājus – “Stāstu izveide”, Industriālā mantojuma imidža brošūra, pasākuma “Industriālā mantojuma nedēļas nogale” organizēšana, informējošas tūres ienākošā tūrisma aģentūrām, dalības tūrisma izstādēs un informācijas sagatavošana internetam.

Projekta rezultāti:

• Veicināta industriālā mantojuma iekļaušana tūrisma apritē, tādā veidā dažādojot tūrisma piedāvājumu projekta reģionos – Kurzemē, Vidzemē, Rīgas reģionā, Dienvid- un Rietumigaunijā;
• Pārņemta labā prakse no Starptautiskiem un Eiropas sadarbības tīkliem par industriālā mantojuma saglabāšanu un efektīvu izmantošanu tūrismā – 1 pieredzes apmaiņas vizīte, 5 apmācību pasākumi, Praktiska Rokasgrāmata;
• Uzlaboti un pilnveidoti ~ 30 industriālā mantojuma objekti, padarot tos par pievilcīgiem tūrisma objektiem;
• Izstrādāti 5 “tematiski un atraktīvi stāsti” (par bij. ražotnēm, ūdensdzirnavām, elektrības stacijām, ūdenstorņiem, bij. dzelzceļa līnijām un dzelzceļa stacijām, bākām), lai pievērstu ceļotāju uzmanību un veicinātu tos iegriezties industriālā mantojuma objektos;
• Ieviestas mārketinga aktivitātes.

Vadošais partneris: Kurzemes plānošanas reģions

Projekta partneri:
1. Rīgas plānošanas reģions
2. Rietumigaunijas tūrisma asociācija
3. Vidzemes plānošanas reģions
4. Dienvidigaunijas tūrisma asociācija
5. NVO Alatskivi dabas centrs
6. NVO Altveski
7. AS Räpina papīrfabrika
8. AS Generaator
9. NVO Hellenurmes ūdensdzirnavu muzejs
10. SIA Limbažu tīne
11. Jaunpils novada dome
12. Ķekavas novada dome
13. SIA Saule Bīriņu pils
14. SIA Rideļu dzirnavas
15. Ventspils brīvostas pārvalde
16. Biedrība "Airītes stacija"
17. Aizputes novada dome
18. Kuldīgas novada pašvaldība
19. SIA Vilnas fabrika
20. Līgatnes novada dome
21. SIA Ķoņu dzirnavas
22. Kocēnu novada dome
23. SIA Gulbenes – Alūksnes bānītis
24. Lääne-Nigulaadministrācija
25. NVO Igaunijas bāku asociācija
26. SIALimex
27. NodibinājumsHaapsalu un Laanemaamuzeji
28. NVO Igaunijas Kūdras muzejs
29. Pöide pašvaldība

Projektā iesaistītie Rīgas plānošanas reģiona tūrisma objekti:

Rideļu dzirnavas celtas 1863 gadā, atjaunota 1996. Projekta ietvaros Rideļu dzirnavas attīstīs interaktīvu programmu bērniem, skolniekiem un ģimenēm ar iespēju piedalīties dzirnavnieka vadītajās „darbnīcās”. Vizītes laikā tiks rādīta projekta ietvaros izveidota filma kā graudi tiek pārvērsti miltos. Projekta ietvaros tiks izveidota filma, uzlabota ekspozīcijas kvalitāte (apraksti un norādes, lai orientētos dzirnavās, apgaismojums, uzlabots aprīkojums, grīdas atjaunošana, sienu krāsojums, u.c.)

Jaunpils dzirnavas tika celtas 1791 gadā. Ūdensdzirnavu aprīkojums un hidrotehniskās konstrukcijas atrodas netālu no Jaunpils viduslaiku pils. Projekta ietvaros tiks uzlabots projekta aprīkojums, lai iesaistītu dzirnavu apmeklētājus izglītojošās un atraktīvās „darbnīcās” par malšanas procesu un kopīgu vēsturisko ēdienu gatavošanā.

SIA Limbažu tīne tika dibināta uz jau 1876. gadā veidota uzņēmuma Limbažu filcs. Mūsdienās vilnas un lina apstrāde uz vēsturiskajām iekārtām ar tradicionālajām tehnoloģijām darbojas kā bizness. Projekta ietvaros iekārtas tiks novietotas un  norobežotas no apmeklētājiem, lai nodrošinātu drošību, vērojot dzijas un citas produkcijas ražošanas procesu uz vēsturiskajām iekārtām. 

Baložu kūdras dzelzceļš darbību sāka 1948. gadā. Projekta ietvaros tiks izveidota nepieciešamā infrastruktūra ekskursijām - sagatavoti uzskates materiāli mini-ekspozīcijai, pēc vēsturiskajiem materiāliem tiks izveidots vaļējā tipa pasažieru vagons tūristu pārvadāšanai no kūdras rūpnīcas uz kūdras purva laukiem, uzstādītas norādes un izgatavotas apkalpojošā personāla uniformas. 

Bīriņu ūdens tornis tika celts 1870. gadā un ir daļa no Bīriņu pils kompleksa. Projekta ietvaros tiks atjaunots vēja rotors, ūdens torņa turbīna, lai atjaunotu oriģinālo ūdens torņa izskatu un funkcionalitāti. Tiks izveidots miniatūrs ūdens torņa modelis, lai demonstrētu ūdenstorņa darbības principus apmeklētājiem.

Projekta kopējais budžets:
1 149 470 EUR (Ķekavas novada budžets projektā 30 000 EUR)
Projekta ieviešanas laiks:
01.05.2017 - 30.04.2019

Projekta koordinators Rīgas plānošanas reģionā:
Jana Briede, e-pasts , tālrunis: +371 26558085

Drukāt E-pasts